Algemene info:

 

Schenking Seré

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief v/d vereniging

 

De Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief Diest hebben een eigen verzameling archivalia, afkomstig uit aankopen en schenkingen, welke zijn ondergebracht in het stadsarchief van Diest. Hiervoor werd een convenant met het stadsbestuur van Diest afgesloten.
De vereniging heeft tot doel deze archivalia op termijn te ontsluiten. Mits voorafgaand akkoord kunnen de meeste archivalia geraadpleegd worden.  

 


Meer info over: archivalia | Fototheek Stadsarchief Diest