Algemene info:

 

Schenking Seré

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicaties

 

 

De Vrienden zijn uitgever van De Diestsche Cronycken:

Nog in voorraad

 1. Uitverkocht Ziekenzorg te Diest van de12de tot de 18de eeuw (1979)
 2. Uitverkocht Diestse tinnegieters van weleer (1979)
 3. Uitverkocht Diest en het huis van Oranje-Nassau (1980)
  (Een herdruk met aanvullingen verscheen in 1982)
 4. Uitverkocht Prehistorie in de streek van Diest (1981)
 5. Uitverkocht Kerkelijke kunst in het landdecanaat Diest (1982)
 6. Uitverkocht Handschriften uit Diestse kerken en kloosters (1983)
 7. Uitverkocht De Kartuizers en hun klooster te Zelem (1984)
 8. Diest in de vorige eeuw (1986)
 9. Kunstschatten uit het Diestse begijnhof (1988)
 10. Uitverkocht Het Chronicon  Diestense (1992)
 11. Johannes Wiggers Diestensis (1995)
 12. Uitverkocht Diest in een doosje (1996)
 13. 1000 jaar watervoorziening in Diest (1997)
 14. Aftocht der 4000. 800 namen uit de Boerenkrijg (1998)
 15. 80 topwerken uit het Stedelijk museum te Diest (1999)
 16. De heilige Joannes Berchmans te Diest verheerlijkt 1888 (1999)
 17. Diestse pioniers in Congo (2000)
 18. Een jaar vol feesten (2002)
 19. Uitverkocht Begraven (te) Minderbruers (2004)
 20. Uitverkocht 50 jaar museum Diest: een ontstaansgeschiedenis (2007)
 21. Uitverkocht Achter de muren van het Diestse bogaardenklooster (2012)
 22. Een kleine stad in de Groote oorlog: deel 1 (2015)
 23. Een kleine stad in de Groote oorlog: deel 2 (2019)
 24. De Refuge en het Huis van Averbode in het Sculenbroeck te Diest